d/s organizacji i kadr

Print

 


Beata Pietrzyk - kierownik referatu
pokój nr 106

tel. (59) 815-24-21
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań stanowiska d/s organizacji i kadr należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
 2. Opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy.
 3. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników.
 5. Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa  pracy.
 6. Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
 7. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
 8. Ewidencja czasu pracy pracowników.
 9. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z okresową oceną pracowników.
 10. Organizacja i prowadzenie dokumentacji związanej z naborem pracowników.
 11. Kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych.
 12. Kompletowanie obowiązujących do zatrudnienia dokumentów łącznie ze skierowaniem z PUP w Słupsku dot. pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.
 13. Sporządzanie umów o pracę z nowozatrudnionymi pracownikami i przekazywanie kopii umów do PUP.
 14. Sporządzanie świadectw pracy zwalnianym pracownikom, w tym zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
 15. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta jako kierownika zakładu pracy.
 16. Koordynowanie kontroli wewnętrznej podejmowanej w stosunku do pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych i podległych Gminie Ustka.
 17. Wykonywanie zadań wyborczych i referendalnych, nałożonych na Gminę przepisami prawa.
 18. Przyjmowanie pism i obwieszczeń sądowych i komorniczych.
 19. Wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na obszarze Gminy lub jej części oraz prowadzenie ewidencji decyzji o zezwoleniu na zbiórki.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta
 21. Bieżąca konserwacja budynku administracyjnego Urzędu, zapewnienie dostępności mediów, łączności telefonicznej i fax, zerowanie instalacji elektrycznej, bezpieczeństwo p.poż. (ważność gaśnic), współpraca z właściwymi służbami w zakresie eksploatacji kotłowni gazowej.
 22. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku urzędu oraz terenu wokół budynku.
 23. Nadzór nad praca pracowników obsługi- występowanie z wnioskami premiowymi.
 24. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodową, rozliczanie kart drogowych kierowcy i czasu pracy.
 25. Prowadzenie spraw zaopatrzenia pracowników w środki higieny osobistej i odzież roboczą.

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com