ds. gospodarki, kultury fizycznej i zdrowia

Print

Anna Żupnik
pokój nr 6
tel. (59) 815-24-22
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań na stanowisku d/s ds. gospodarki, kultury fizycznej i zdrowia należy w szczególności:

 1. Ewidencja działalności gospodarczej - prowadzenie całokształtu spraw oraz pomoc osobom zainteresowanym w rejestracji działalności gospodarczej.
 2. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy.
 3. Opiniowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć gospodarczych.
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Prowadzenie ewidencji udzielanych zezwoleń i wnoszonych wpłat.
 6. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących warunków wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury.
 9. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług transportowych.
 10. Koordynacja działań związanych z sezonem letnim.
 11. Koordynacja działań związanych z ochroną zdrowia, opieką społeczną, sportem i oświatą mieszkańców Gminy.
 12. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym.
 13. Współpraca gminy z lokalnymi organizacjami turystycznymi i nadzór nad płatnością składek członkowskich
 14. Prowadzenie rejestru zabytków Gminy Ustka
 15. Współpraca z Centrum Kultury
 16. Organizowanie i nadzorowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie administrowanym przez gminę, w porozumieniu z Komendantem Gminnym OSP

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com