Informacja z VI Sesji Rady Gminy Ustka

 Sesja z dnia 26 marca 2015 rokuW dniu 26 marca 2015 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła następujące uchwały: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, udzieliła Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 203 na całym jej przebiegu w Województwie Pomorskim, zmieniła wysokość pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego".

Rada Gminy dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2015 – 2024, oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok, wyznaczyła dodatkowe siedziby obwodowych komisji wyborczych w Zaleskich i w Starkowie jako dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, nadała nazwę ulicy w miejscowości Grabno oraz przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 grudnia 2015 roku.
{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0002.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup} {ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0005.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0006.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}
Z zakresu spraw planistycznych i gospodarki nieruchomościami Rada uchwaliła MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo w Gminie Ustka i wyraziła zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat budynku dydaktycznego, zlokalizowanego na działce Nr 2020, położonej w obrębie miasta Ustka przy ul. Darłowskiej 3B, stanowiących własność Gminy Ustka, ustaliła obowiązujące na drugim etapie kryteria rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka.

Rada Gminy Ustka przyjęła następujące Programy: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustka w 2015 roku, Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ustka przeciwko pneumokokom na lata 2015 – 2017, Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16, 18 w Gminie Ustka na lata 2015-2016.
{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0003.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0004.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}
Większością głosów Rada Gminy nie wyraziła zgody na podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska

Ponadto Rada Gminy przyjęła informacje: Wójta Gminy Ustka o podjętych umorzeniach należności za 2014 rok oraz o działalności Centrum Kultury Gminy Ustka.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…