piątek, 08 luty 2019 11:56

Ferie zimowe 2019

Ferie zimowe 2019

Zapraszamy wszystkich na imprezy organizowane w ramach ferii zimowych. Szczegóły na plakatach poniżej, na stronie Centrum Kultury Gminy Ustka oraz profilu facebookowym Centrum Kultury Gminy Ustka

środa, 30 styczeń 2019 10:30

III Sesja Rady Gminy Ustka

III Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 25 stycznia  odbyła się III Sesja Rady Gminy Ustka, na której podjęto uchwały z zakresu spraw planistycznych: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR  oraz w obszarze obejmującym działki Nr: 27/17; 27/18 położone w miejscowości Wytowno.

Rada Gminy nadała  nazwę traktu w miejscowości Rowy na: „Trakt Imienia Pierwszych Rybaków”, nazwę ulicy: „ ul. Promenada ku Słońcu” oraz w obrębie geodezyjnym Objazda w miejscowości Bałamątek: „ul. Spacerowa”.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian   w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019-2025, budżecie gminy Ustka na 2019 rok, warunków bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu gminnych programów  tj. „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2019 – 2021”, „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka”.

Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Ustka na 2019 rok oraz plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka, przekazali do zaopiniowania do organu regulacyjnego projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka, wyrazili wolę współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka, a Miastem i Gminą Dobczyce. Rada Gminy podjęła dwa Stanowiska w sprawie: działań Wójta Gminy Ustka dotyczących wyznaczenia krótko i długoterminowych celów dla Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Słupsku, reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy Ustka.

Na zakończenie obrad Pani Wójt i Pan Przewodniczący Rady Gminy  złożyli życzenia i gratulacje z okazji 25 – letniego pełnienia funkcji Sołtysa Pani Annie Turowskiej w sołectwie Machowino oraz Pani Jadwidze Fudala  w sołectwie Rowy.

W dniu 24 stycznia 2019 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Jadwidze i Czesławowi Fudala .

Uroczystość Złotych Godów odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka. Pani Jadwiga urodziła się i wychowała w Rowach. Pan Czesław pokochał morze i postanowił tu zamieszkać w roku 1968 r., od 1966 roku pełnił służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza Ustka. Pan Czesław był rybakiem, społecznikiem, bowiem sołtysował w latach 1990 – 1994 oraz radnym powiatowym. Po mężu schedę sołtysa Rowów przejęła Pani Jadwiga, w tym roku mija 25 lat sołtysowania w tej miejscowości! Pani Jadwiga była również radną Rady Gminy Ustka w kadencji 1998 – 2006, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady w latach 1998 - 2002. Dzięki działaniom Państwa Fudala, a w ostatnich latach Pani Jadwigi - Rowy zyskały wiele inwestycji, odwiedza tę miejscowość coraz więcej turystów, Rowy pięknieją z roku na rok!

Pani Jadwiga jest znana każdemu mieszkańcowi Rowów– bowiem służy radą i pomocą w ramach swoich sił i możliwości. Jubilaci mają dwóch synów Sławomira i Mariusza, synowe Dorotę i Sylwię oraz czworo wnucząt. Obecnie – nasi przesympatyczni Jubilaci  przebywają na zasłużonych emeryturach. Uroczystość przebiegła w ciepłej, rodzinnej atmosferze, z wieloma wspomnieniami i refleksjami. Uświetnił ją chór Usteckie Nutki, działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ustce, z indywidualną, sentymentalną oprawą muzyczną. Państwo Jadwiga i Czesław podziękowali za obecność i życzenia rodzinie, Pani Wójt i Pani Kierownik USC, przyjaciołom  oraz chórowi! Życzymy Państwu Jadwidze i Czesławowi  zdrowia i samych szczęśliwych dni!

środa, 23 styczeń 2019 14:47

Kocia historia...

na początku stycznia, podczas przyjęć interesantów Pani Anna Sobczuk-Jodłowska, Wójt Gminy Ustka przyjęła Panią, która zwróciła się z prośbą o pomoc wyjątkową - bo nie dla siebie. Chodziło o wolnożyjące koty na terenie ogródków działkowych w Zimowiskach a raczej o ich.... małe, głodne brzuszki, których sama nie była w stanie wykarmić. Kotów jest sporo a karma dla nich wszystkich kosztuje... Zwróciła się o pomoc do gminy. I tak narodził się pomysł!!! Pani Wójt ogłosiła: robimy zbiórkę karmy dla kotów!!!
Dzieci i młodzież z gminnych szkół wzięły sprawy w swoje ręce! I to był genialny pomysł. Efektem ich działań było zorganizowane w dniu dzisiejszym spotkanie, na którym Pani Wójt wraz z grupą młodzieży wręczyła opiekunce zwierzaków aż 147 kg karmy!!! W asyście pięknych i  szerokich uśmiechów wzruszeniu nie było końca, nawet ktoś łezkę w oku miaaał... Dziękujemy serdecznie kochanym uczniom ze szkół gminnych i wspaniałym nauczycielom za zebranie tak olbrzymiej ilości karmy. Dziękujemy za tak szybki odzew i chęć niesienia pomocy naszym małym zwierzakom, które sobie upodobały naszą gminę. Wasze wielkie serca przełożyły się na wielki sukces, z którego najbardziej zadowolone będą kociaki. DZIĘKUJEMY!!!

Uprzejmie zapraszam na III posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz.1100 /piątek/ w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji
  2. zatwierdzenie prawomocności obrad
  3. przedstawienie porządku obrad
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXV.330.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR, gmina Ustka,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr V/20/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka w obszarze obejmującym działki Nr: 27/17; 27/18 położone w miejscowości Wytowno,
  4. nadania nazwy traktu w miejscowości Rowy,
  5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rowy,
  6. nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Objazda w miejscowości Bałamątek,
  7. warunków bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2019-2025,
  9. zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok,
  10. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
  11. planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka,
  12. przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2019 – 2021”,
  13. przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka,
  14. przekazania do zaopiniowania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka,
  15. wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka, a Miastem i Gminą Dobrzyce,
  16. dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Ustka  na 2019 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie obrad

Link do projektów uchwał na sesję

Link do transmisji na żywo

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na pierwsze z cyklu szkoleń realizowanych w ramach operacji pn.: Szkoła Biznesu dla organizacji pozarządowych z obszaru SGR.

Szkolenie odbędzie się 26 stycznia 2019r. o godzinie 9:00 w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Prosimy o zgłoszenie osób z Państwa organizacji, które wezmą udział w szkoleniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr: 516 559 181. Wcześniejsze zgłoszenie uczestników jest niezbędne do zapewnienia materiałów szkoleniowych i cateringu (prosimy o informacje, czy zgłoszone osoby preferują dietę wegetariańską). Do uczestników projektu w późniejszym terminie zostanie przekazany szczegółowy plan szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr tel.: 516 559 181.

środa, 16 styczeń 2019 09:58

Uwaga! Producenci Rolni!

Wójt Gminy Ustka informuje, że zbliża się pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019. Producent rolny, który posiada na obszarze Gminy Ustka gospodarstwo rolne oraz chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, może w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć do tut. organu odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019 wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego  kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 000 w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Ponadto ustalony został dodatkowy limit dla hodowców bydła  30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Jednocześnie informuje, że zmieniły się druki wniosków, które można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl. Dodatkowo hodowcy bydła muszą załączyć do wniosku dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w ich posiadaniu, w odniesieniu do każdej siedziby ich stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. Dokument taki, na wniosek producenta rolnego wydaje Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
                     
W przypadku złożenia wniosku w/w terminie, pieniądze wypłacane będą w dniach 1-30 kwietnia 2019 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

czwartek, 10 styczeń 2019 13:58

Drodzy mieszkańcy

Zwracamy się do Was z gorącym apelem – bądźcie szczególnie wyczuleni na ludzi bezdomnych. Chodź do tej pory zima nas raczej oszczędza – nie było dużych opadów śniegu czy srogiego mrozu, zwracamy się do Was z apelem: nie ignorujcie bezdomnych! Jeżeli zobaczycie, że ktoś bez dachu nad głową stara się przetrwać w silnym mrozie bądź znacie miejsca gdzie bezdomni mogą przebywać - nie wahajcie się, zgłoście ten fakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce tel. (59) 81 47 197 bądź Straży Gminnej w Ustce tel. 518 530 580. Taki gest z Waszej strony często może uratować zdrowie a nawet życie bezdomnemu.

Serdecznie prosimy też o zachowanie czujności wobec zwierząt – naszych braci mniejszych. Nie pozwólcie na to, by zwierzęta cierpiały z powodu zimna. Zadbajcie o nie!!. Prosimy - reagujecie, gdy zobaczycie zwierzę w potrzebie!!!

Nie wstydźcie się okazywania dobroci i serca wobec mniejszych i bezbronnych.

Razem możemy więcej!!!

piątek, 28 grudzień 2018 09:33

II Sesja Rady Gminy Ustka

II Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 20 grudnia  odbyła się II Sesja Rady Gminy Ustka, na której radni uchwalili budżet gminy Ustka na 2019 rok oaz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025.
 
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2018-2024, budżecie gminy Ustka na 2018 rok, wydatków budżetu gminy, które w 2018 toku nie wygasają  z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków,  zmiany uchwały dotyczącej dopłat do ceny 1 m3  odprowadzanych ścieków oraz dopłat do 1 m 3 odprowadzanych ścieków, podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznania pomocy finansowej na zakup posiłków i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu gminnych programów  tj. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2019 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2019, ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Radni dokonali zmiany uchwał w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska oraz w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ustka. Rada Gminy podjęła Stanowisko dotyczące ewentualnego współdziałania z Powiatem Słupskim przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1112G Ustka – Objazda. Na zakończenie obrad Pani Wójt i Pan Przewodniczący Rady Gminy  złożyli życzenia i gratulacje Panu Ryszardowi Molendzie z okazji 30 –letniego pełnienia funkcji sołtysa  w sołectwa Dębina.  

Strona 10 z 109

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…