Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

YOUFFE: - YOUng Friends For Europe w ramach Programu Europa dla Obywateli, we współpracy z Partnerami z zagranicy

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka

Zdrowi, aktywni, konstuktywni

Aktualności (275)

piątek, 09 listopad 2018 08:46

Gratulacje z okazji setnych urodzin.

Napisane przez


W dniu 8 listopada 2018 roku w swoim domu gościła nas Pani Zofia Stola - dostojna jubilatka, która obchodziła okrągłą rocznicę setnych urodzin. W imieniu Pani Wójt Anny Sobczuk Jodłowskiej, gorące życzenia wraz z listem gratulacyjnym złożył Z-ca Wójta Pan Krzysztof Wysocki.

 

List gratulacyjny

W dniu 31 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Ustka Przewodnicząca Terytorialnej Komisji Wyborczej Pani Adriana Wiaderna wręczyła nowo wybranym Radnym oraz Pani Wójt zaświadczenia o wyborze.

piątek, 26 październik 2018 08:17

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 26 października Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 12.00.

środa, 24 październik 2018 08:33

Wyniki Wyborów Samorządowych w Gminie Ustka

Napisane przez

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów samorządowych w Gminie Ustka

środa, 17 październik 2018 15:47

Uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Ustka

Napisane przez

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” tą wymowną myślą Andrzeja Frycza Modrzewskiego z książki „O poprawie Rzeczypospolitej” rozpoczęto w dniu 10 października 2018 r. uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Ustka.
Pani Anna Sobczuk-Jodłowska Wójt Gminy Ustka przyznała stypendia na I semestr roku szkolnego 2018/2019 dla 27 uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Naszej Małej Ojczyzny. Stypendyści uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz są studentami uczelni wyższych i otrzymali gratyfikacje finansowe za szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz godne reprezentowanie Gminy Ustka na zewnątrz w konkursach, olimpiadach, turniejach - przedmiotowych, literackich, artystycznych i sportowych na łączną kwotę 15.100,00 zł.
W swoim wystąpieniu Pani Wójt zwróciła uwagę na nieustającą potrzebę inwestowania w ludzi młodych, doceniania ich dokonań oraz nagradzania pracowitości i twórczego działania. Pogratulowała sukcesów młodym mieszkańcom Gminy Ustka oraz podziękowała rodzicom za to, że są wzorem konsekwentnego i dobrego wychowania młodego pokolenia oraz za to, że ich rodzicielska postawa jest dobrym przykładem dla innych Rodziców w naszej wspólnocie samorządowej. Całość uroczystości okraszona została pięknym i refleksyjnym występem chóru szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Objeździe oraz zespołu „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich.

środa, 29 sierpień 2018 07:28

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 26 września Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 15.00.

wtorek, 17 lipiec 2018 13:53

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Napisane przez

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 29 czerwca 2018 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Stanisławie i Romualdowi Rogozińskim. Uroczystość Złotych Godów odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka.

Rodzice Państwa Rogozińskich przybyli z różnych zakątków Polski: z okolic Żuromina (woj. mazowieckie) i okolice Sieradza (województwo łódzkie). Jubilaci urodzili się już na terenie Gminy Ustka. Tu minęło ich dzieciństwo, młodość i dorosłe życie. Pan Romuald pracował w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Słupsku na stanowisku Kierownika Wydziału Produkcyjnego oraz Kontroli Jakości, a Pani Stanisława w Szkole Podstawowej w Wytownie jako nauczyciel. Pan Romuald przez trzy kadencje w latach 1990 – 2002 był radnym w Gminie Ustka,  w tym - w latach 1998 – 2002 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. W okresie 2010 – 2014 był Sołtysem Sołectwa Wytowno. Od trzynastu lat jest na emeryturze. Pani Stanisława jako nauczyciel klas młodszych przez 30 lat pracowała w Szkole Podstawowej w Wytownie. Po przejściu na emeryturę podjęła dodatkową pracę z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej oraz prowadziła punkt biblioteczny w świetlicy wiejskiej w Wytownie. Mają syna, synową i dwie dorosłe wnuczki.

Uroczystość przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze, z wieloma wspomnieniami, refleksjami przeplatana radosnymi anegdotami.

Życzymy Państwu Stanisławie i Romualdowi zdrowia i samych szczęśliwych dni!

wtorek, 10 lipiec 2018 09:46

Kąpieliska są już otwarte

Napisane przez

Kąpieliska są już otwarte

Słupski sanepid w poniedziałek wydał ponowną zgodę na użytkowanie kąpielisk morskich w Dębinie i Poddąbiu, które zostały zamknięte w weekend. W sobotę pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku stwierdzili obecność popłuczyn po parafinie na plażach w Darłowie, Ustce, Rowach, Dębinie i w Poddąbiu. Substancja ta prawdopodobnie pochodziła ze statków, które na pełnym morzu czyszczą swoje zbiorniki, a wiatr i prądy morskie spychają nieczystości w stronę brzegu.

Ćwiczenia taktyczno - bojowe na terenie zakładu Morpol S.A.

W dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 16:30 przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe na obiekcie produkcyjno – magazynowym zakładu Morpol S.A. w Duninowie, w celu podniesienia gotowości bojowej i zapoznania się z obiektami w obszarze działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka.
Do udziału w ćwiczeniach zostały zadysponowane następujące jednostki:
OSP Zaleskie
- GBA 2,5/24 – obsada 6 osób
OSP Duninowo
- GCBA 6/32 – obsada 4 osoby
Siły i środki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Ustce
- GBA 2,5/24/4 – obsada 5 osób
- GCBA 5/32/4 – obsada 2 osoby
- SLRR – obsada 2 osoby
Siły i środki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej JRG Nr 1 w Słupsku
- SLRR – obsada 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                
Inne służby aplikacyjnie: Policja, ZRM, Pogotowie energetyczne, WIOŚ, PIP.
Głównymi celami ćwiczeń było:

  • zapoznanie strażaków z drogami dojazdowymi i możliwościami ustawienia pojazdów pożarniczych;
  • sprawdzenie przygotowania pracowników zakładu do działań na wypadek wystąpienia pożaru;
  • praktyczne przećwiczenie współdziałania służb ratowniczych i jednostek biorących udział w ćwiczeniach;
  • realizacja działań ratowniczo – gaśniczych przez siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
  • rozpoznanie zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych;
  • zapoznanie z rozlokowaniem pomieszczeń i dróg ewakuacji;
  • lokalizacja głównego wyłącznika prądu;
  • udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej.

Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte.
Po ćwiczeniach zorganizowano odprawę z kadrą kierowniczą zakładu, podczas której omówiono przebieg ćwiczeń oraz wypracowano wnioski pozwalające na jeszcze lepszą współpracę służb z personelem zakładu.

wtorek, 24 kwiecień 2018 14:15

OTWP 2018 Eliminacje Gminne

Napisane przez

W dniu 19 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich odbyły się eliminacje gminne do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ustce przy współpracy z OSP Zaleskie oraz OSP Duninowo.

W imieniu Pani Wójt Anny Sobczuk – Jodłowskiej przywitania uczestników, zaproszonych gości oraz otwarcia eliminacji gminnych dokonał Komendant Gminny Związku OSP RP w Ustce dh Dariusz Kurkierewicz oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ustce dh Konrad Tymecki.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.


W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Ogółem do konkursu przystąpiło 11 uczniów w I grupie wiekowej (10 – 13 lat) oraz 4 uczniów II grupie wiekowej (14 – 16 lat).

Zgodnie z Regulaminem eliminacje składały się z części pisemnej, na którą składało się 30 pytań testowych. Do części ustnej turnieju zakwalifikowała się najlepsza trójka uczestników z każdej grupy wiekowej. W tej części uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, odpowiadając na trzy losowo wybrane pytania.

Całość odpowiedzi uczestników oceniana była przez jury w składzie:

1. mł. asp. Marcin Leśniewski - Przewodniczący

2. dh Dariusz Kurkierewicz - Sekretarz

3. ogn. Piotr Basarab - Członek

4. dh Konrad Tymecki - Członek

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (10 – 13 lat)

1. Kacper Bokacz – Szkoła Podstawowa w Zaleskich.

2. Liliana Kargul – Szkoła Podstawowa w Objeździe.

3. Hanna Cheda – Szkoła Podstawowa w Objeździe.

II grupa wiekowa (14 – 16 lat)

1. Daria Lewicz – Szkoła Podstawowa w Zaleskich.

2. Joachim Jóźwiak – Szkoła Podstawowa w Objeździe.

3. Wiktoria Kołtowska – Szkoła Podstawowa w Objeździe.

Laureaci konkursu otrzymali puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową, wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufundowane przez Gminę Ustka.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji SP Zaleskie za wzorowe przygotowanie szkoły do przeprowadzenia gminnych eliminacji.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zdobywców pierwszych miejsc zapraszamy serdecznie na eliminacje powiatowe.

Strona 1 z 20

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…