• Różne
  • Gospodarka odpadami
  • Piszą o Nas
  • Konsultacje
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZYgodz 9:00 - 11:00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników rajdu oraz wydawanie kart uczestnictwa -
Trasa rowerowa "SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW". TURYSTO - ROWERZYSTO !     Gospodarze gminy Ustka
1.PARKI NARODOWE. Słowiński Park Narodowy działalność zainaugurował dnia 1 stycznia 1967 roku na mocy Rozporządzenia
Gmina Ustka utworzona została jako samodzielna jednostka administracyjna dnia 1 lipca 1976 roku. Położona jest na
  • 1
  • 2

Aktualności (249)

piątek, 01 wrzesień 2017 08:46

XXXI Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

XXXI Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 24 sierpnia odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino – granica gminy”, zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Parchowo oraz zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

poniedziałek, 10 lipiec 2017 14:05

XXII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów

Napisane przez

XXII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów

8 lipca 2017 roku o godzinie 11:00  Pani Wójt  Anna Sobczuk-Jodłowska przywitała serdecznie wszystkich cyklistów biorących udział w rajdzie po czym rozległ się strzał ze startera oznajmiający rozpoczęcie XXII Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego Szlakiem Zwiniętych Torów. Na początku ul. Armii Krajowej stanęło blisko 120 uczestników.
Rowerzystom towarzyszyła idealna pogoda - wśród uczestników byli cykliści z całej Polski między innymi z Krakowa, jako najdalszego zakątka z kraju. Gościliśmy również rowerzystów z Hamburga.

czwartek, 06 lipiec 2017 14:57

Delegacja z Gruzji w Gminie Ustka

Napisane przez

W dniu 6 lipca Wójt Gminy przyjęła w Gminie Ustka delegację z Gruzji, w której skład weszli: radny Rady Miasta Rustawi Pan Tengiz Tabatadze oraz Zastępca Mera Rustawi Pan David Lobzanidze. Podczas wizyty zaprezentowano liczne walory gminy, m.in.: turystyczny charakter miejscowości nadmorskich, bazy noclegowe, organizację sezonu czy imprezy organizowane dla naszych gości w sezonie letnim. Przedstawiliśmy także prezentację multimedialną, dzięki której  goście poznali Gminę Ustka jako gminę turystyczno - gospodarczą oraz otwartą na inwestycje.Po wizycie w Urzędzie Gminy razem z Panią Wójt gruzińscy partnerzy udali się m.in. do Orzechowa, Poddąbia i Rowów by bliżej poznać ciekawe miejsca Gminy Ustka.

piątek, 30 czerwiec 2017 09:59

XXX Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

XXX Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 22 czerwca odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024, zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Ustka, podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Teleopieka w gminach partnerskich”.

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu spraw gospodarki komunalnej tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr  90, 91, 45 i 47, obręb Niestkowo, odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat nieruchomości położonej w obrębie Rowy Rada podjęła stanowisko w sprawie stanu technicznego dróg powiatowych nr 1112G Ustka – Objazda oraz nr 1115G Wytowno – Bydlino.

Porozumienie partnerskie pomiędzy gminą Ustka a miastem Bukowno

W miniony weekend miasto Bukowno świętowało 55-lecie nadania praw miejskich. Na uroczystości jubileuszowe zaproszona została również delegacja z gminy Ustka. W ramach jubileuszu podpisane zostało porozumienie partnerskie pomiędzy gminą Ustka a miastem Bukowno, dzięki któremu oba samorządy rozwiną współpracę pomiędzy mieszkańcami.

czwartek, 25 maj 2017 08:17

XXIX Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

XXIX Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 19 maja 2017 roku odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  z wykonania budżetu za 2016 rok. Zgodnie z procedurą absolutoryjną odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  pozytywnie opiniujące sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Następnie przedstawiono multimedialny pokaz  z wykonania budżetu za 2016 rok. Po wyczerpaniu uregulowań proceduralnych Rada Gminy Ustka jednogłośnie, w obecności 14 radnych, udzieliła absolutorium Pani Annie Sobczuk – Jodłowskiej Wójt Gminy Ustka.

Ponadto, Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i  studentów, dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ustka np. kartą płatniczą, wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących zasad realizacji   i finansowania oraz późniejszej eksploatacji Schroniska dla Zwierząt w Słupsku oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024 i  zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

Rada Gminy przyjęła Stanowisko w sprawie przejścia i korzystania z plaży na wysokości miejscowości Modlinek, „Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej oraz bazy turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Ustka na lata 2017 – 2022” oraz informację o stanie przygotowań do sezonu wczasowo – turystycznego.

poniedziałek, 22 maj 2017 10:48

Majówka w Wodnicy

Napisane przez

Majówka w Wodnicy

20 maja 2017 roku do Wodnicy autokarami przyjechały dzieci – uczestnicy zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach gminnych organizowanych na zlecenie Gminy Ustka przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku.
Każda z 11 świetlic: Możdżanowo, Starkowo, Pęplino, Charnowo, Duninowo, Wodnica, Machowino, Wytowno, Objazda , Gąbino i MCK w Słupsku zaprezentowała się przed pozostałymi podczas: śpiewów, tańców, pokazów akrobatycznych. Dzieci przygotowały rys historyczny o swoich miejscowościach, zaprezentowały swoje talenty. Wszystkim grupom dziękowano brawami.
Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa pod auspicjami Stowarzyszenia Rozwoju „Inspiracje” ze Słupska; były bańki mydlane, skok przez linę, zabawa edukacyjna przy użyciu „chusty Klanza”, zabawy z piłką, itp. Było wietrznie, dlatego ciepłe posiłki: zupa pomidorowa, kiełbaski bardziej smakowały.
Dziękujemy wszystkim: pracownikom Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Słupsku, pracownikom Centrum Kultury Gminy Ustka, Stowarzyszeniu Rozwoju „Inspiracje ze Słupska oraz rodzicom dzieci za przygotowanie tak atrakcyjnej dla nich imprezy.

 

11 maja 2017 roku - uroczysta gala ZPP w Kołobrzegu

11 maja 2017 roku podczas uroczystej gali odebrałam puchar oraz dyplom za zajęcie VII miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii gminy wiejskie za 2016 rok w Kołobrzegu. Ocenie poddane były obszary: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, poprawa jakości obsługi mieszkańca oraz funkcjonowanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego, umacnianie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i m.narodowa, działania promocyjne.

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają w działaniach, którym idea samorządności nie jest obca - pracownikom, radnym, sołtysom, mieszkańcom, jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym - to zasługa Nas Wszystkich - Gratuluję Gminie Ustka!

Wójt Gminy Ustka - Anna Sobczuk Jodłowska

czwartek, 11 maj 2017 07:55

Nowy informator turystyczny

Napisane przez

Informator turystyczny

Dostępne są już wersje online Informatora Turystycznego Ustki, Gminy Ustka i Gminy Smołdzino:

Informator ukazał się także w wersji papierowej w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy w języku polskim oraz po 10 tysięcy egzemplarzy w języku niemieckim i angielskim. Wydawcą publikacji jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”. Informator powstał dzięki reklamodawcom i wsparciu finansowemu Miasta Ustka, Gminy Ustka i Gminy Smołdzino. Wydawnictwo można otrzymać bezpłatnie w Centrach Informacji Turystycznej (Ustka, Słupsk, Rowy, Smołdzino), w hotelach, restauracjach, na stacjach paliw i w sklepach. Informator zawiera wszelkie niezbędne dane, które uprzyjemnią i ułatwią wypoczynek naszym gościom. Między innymi można znaleźć w nim przydatne telefony i kontakty, informacje o atrakcjach, zabytkach i ciekawostkach z regionu a także kalendarium najważniejszych imprez w 2017 roku. Nowością jest pełny wykaz bazy noclegowej i gastronomicznej zrzeszonej w LOT „Ustka i Ziemia Słupska”. Informator to wydawnictwo turystyczne o największym nakładzie w całym naszym regionie! Miłej lektury!

piątek, 05 maj 2017 10:56

Sesja z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Napisane przez

W dniu 27 kwietnia odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1102G na odcinku Lędowo – Modła, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024, zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok, trybu i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych.

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu spraw gospodarki komunalnej tj. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla części obszaru Pęplino, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy, sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVII.355.2017, planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Rada wyraziła zgodę na zwarcie umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, przystąpienia do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” oraz z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego/Centrum Charytatywno – Społeczne, wyraziła sprzeciw zapowiadanym zmianom prawa samorządowego w Polsce i przyjęła informację o realizacji uchwał Rady Gminy Ustka za 2016 rok.

Uchwała Nr XXVIII.379.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce dostępna tutaj.

Strona 1 z 18

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…