Ogłoszenia (515)

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie z zakresu sporządzania wniosków o powierzenie grantu na imprezy promujące lokalne dziedzictwo. Szkolenie odbędzie się 28 grudnia br. (czwartek) w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00. Zainteresowanie osoby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub nr tel.: 516 559 181.

Wójt Gminy Ustka ogłasza konkurs na najładniejszą bożonarodzeniową dekorację posesji. Udział w konkursie jest dobrowolny bezpłatny. Szczegółowe zasady konkursu znajdą Państwo w załączonym regulaminie. Zapraszamy do uczestnictwa.

poniedziałek, 20 listopad 2017 10:46

Zgłoś planowaną uprawę maku i konopi włóknistych

Napisane przez

W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Pomorskiego w terminie do 11 grudnia 2017 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na administrowanym przez siebie obszarze. Wobec powyższego o proszę o pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy w Ustce ul. Dunina 24, 76-270 Ustka Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 06 grudnia 2017 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie Gminy Ustka.
W powyższym zgłoszeniu należy określić:

 • imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
 • miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
 • dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
 • czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,
 • wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),
 • cel prowadzenia uprawy,
 • lokalizacja uprawy – na terenie jakiej działki, w jakim obrębie geodezyjnym planowana jest uprawa,
 • powierzchnia uprawy w ha    

Jednocześnie informuję, iż na przełomie grudnia 2017 r. i stycznia 2018 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku, podczas których możliwe będzie dodatkowe zgłoszenie powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Ustka lub pod numerem telefonu (59) 815 24 32.

Informacja dotycząca uchwały

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 23 listopada 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami finansowania przedsięwzięć przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości finansowania projektów dla przedsiębiorców z regionalnego i krajowych programów operacyjnych,
 • e- składka – nowy wymiar rozliczeń - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku,
 • finansowanie działań dla przedsiębiorstw w ramach środków z Powiatowych Urzędów Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • pożyczki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, Programu PO KL oraz Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.
piątek, 17 listopad 2017 10:05

Zapraszamy do udziału w projekcie "Na fali"

Napisane przez

Uprzejmie informujemy, że EUROSOLUTIONS z siedzibą w Chodzieży realizuje na terenie powiatu słupskiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projekt pn. "Na fali". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, a jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Pełna treść ogłoszenia

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych na prowadzone przez nie działania. Spotkanie pn.: „Źródła finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych” odbędzie się 21 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem SGR pod nr tel. 59 307 07 57 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”, który SGR realizuje w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi z Krzyni. Zapraszamy serdecznie.


Konsultacje

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje dotyczące Przygotowania merytorycznego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027”.

Konsultacje odbędą się wg zasad:

 1. Cel i przedmiot konsultacji: przedmiotem konsultacji jest opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027”. Dokument ten powinien wyznaczać cele i kierunki rozwoju samorządu lokalnego oraz wskazywać narzędzia ich realizacji, wspomagać decyzje inwestycyjne i prorozwojowe podejmowane przez lokalne władze oraz inwestorów prywatnych. Celem przeprowadzenia konsultacji jest rzetelne i sprawne pozyskania informacji o potrzebach lokalnej społeczności oraz wszelkich uwag i opinii na temat kierunków rozwoju Gminy.
 2. Zasięg terytorialny konsultacji: teren gminy Ustka.
 3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  1. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 22 listopada 2017 roku trwają do dnia 11 grudnia 2017 roku. Ankiety konsultacyjne zostaną udostępnione od dnia 22 listopada 2017 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ustce: www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Inwestycje”-„Strategia rozwoju” oraz w formie papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30- 15:30,
 4. Forma konsultacji:
  1. Konsultacje odbędą się w formie ankietowanego badania opinii wśród mieszkańców. Ankiety konsultacyjne będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ustce: www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Inwestycje”-„Strategia rozwoju” oraz w formie papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30- 15:30. Ankiety będą przyjmowane do dnia 11 grudnia 2017 roku. Dozwolone jest przesłanie wypełnionej ankiety w formie skanu drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. Dnia 22 listopada 2017 roku, o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ustce odbędzie się protokołowane zebranie z mieszkańcami, zwołane w celu określonym w § 1 pkt.2 ppkt. 1. Zebranie odbędzie się bez względu na ilość uczestników.
 5. Sposób poinformowania o wynikach konsultacji: opracowanie wyników konsultacji i przekazanie ich do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ustka oraz na stronie internetowej Gminy, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
 6. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji społecznych: Aleksandra Sieńko- podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ustce- tel. 59 815 2 453, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Zapraszam do udziału w w/w konsultacjach wszystkich mieszkańców Gminy Ustka.

Zarządzenie o konsultacjach

Link do strony z ankietą

Ankieta w pliku PDF

Raport z konsultacji

środa, 08 listopad 2017 10:02

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Napisane przez

Erasmus+

praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" oraz Akcji "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" w sektorze Edukacja szkolna:

 • zagraniczne kursy nauki języka dla kadry,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
 • tzw. "wymianę" uczniów i kadry między szkołami,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,

„Żeby poznać człowieka, trzeba całego życia;
Żeby się z nim pożegnać – i wieczność za krótka”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Antoniego Przybyszewskiego
Radnego Rady Gminy Ustka w latach 1990-1998
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Przewodniczący Rady Gminy Ustka Wójt Gminy Ustka
Wacław Laskowski Anna Sobczuk-Jodłowska

wtorek, 07 listopad 2017 08:08

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne

Napisane przez

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna  40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( lub co 12 miesięcy, jeżeli w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach odbędą się:
Ustka – 17 listopada przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 35
Potęgowo – 20 listopada przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Szkolna 2B

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Strona 11 z 37

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…