czwartek, 17 styczeń 2019 11:16

III posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 25 stycznia 2019 roku

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Uprzejmie zapraszam na III posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz.1100 /piątek/ w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji
  2. zatwierdzenie prawomocności obrad
  3. przedstawienie porządku obrad
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXV.330.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR, gmina Ustka,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr V/20/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka w obszarze obejmującym działki Nr: 27/17; 27/18 położone w miejscowości Wytowno,
  4. nadania nazwy traktu w miejscowości Rowy,
  5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rowy,
  6. nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Objazda w miejscowości Bałamątek,
  7. warunków bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2019-2025,
  9. zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok,
  10. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
  11. planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka,
  12. przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2019 – 2021”,
  13. przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka,
  14. przekazania do zaopiniowania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka,
  15. wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka, a Miastem i Gminą Dobrzyce,
  16. dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Ustka  na 2019 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie obrad

Link do projektów uchwał na sesję

Link do transmisji na żywo

Czytany 880 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 15:19

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…