GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Drukuj

GRUPY  PRODUCENTÓW  ROLNYCH

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadąjce osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej

mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu:

 

ZOBACZ WYKAZ GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem określa ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach z 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm)

 

Grupy producentów rolnych funkcjonują jako przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną, pod warunkiem, że:

Wykaz produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych minimalną roczną wielkość produkcji towarowej oraz minimalną liczbę członków grupy producentów rolnych określają Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Grupa producentów rolnych ma do wybory cztery formy prowadzenia działalności gospodarczej, porównanie tych form przedstawia poniższą tabela:

 

X

Spółdzielnia

Spółka z o.o.

Zrzeszenie

Stowarzyszenie

Charakter organizacji

gospodarczy,

ale również społeczny

gospodarczy

społeczno - zawodowy ale też gospodarczy

społeczny

Teren działania

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Terytorium RP

Bez ograniczeń

Członkowie organizacji

Osoby fizyczne

i prawne

Osoby fizyczne

i prawne

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne

Liczba członków założycieli

Co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne

 

1 i więcej

Co najmniej 10 osób fizycznych

Co najmniej

15 osób fizycznych

 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa: www.minrol.gov.pl.


Rejestracja grupy.

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej rejestracji grupy producentów rolnych składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę gminy, w przypadku gminy Ustka – Marszałek Województwa Pomorskiego.

Od decyzji marszałka przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Marszałek jest także organem nadzorującym działalność grup producentów rolnych: przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania przez grupę warunków zawartych w ustawie, przyjmuje roczne sprawozdania finansowe grup oraz wydaje decyzje administracyjne o stwierdzeniu zaprzestania spełniania warunków ustawowych i skreśleniu grupy z rejestru grup producentów rolnych.

 

Dodatkowe informacje, zgodne z ustawą z dnia 15 września 2000 roku:

 

Grupy producentów rolnych przez 5 pierwszych lat swojej działalności otrzymują wsparcie na pokrycie kosztów administracyjnych i założenia grupy.

Roczne płatności przez okres 5 lat w wysokości: 

Wsparcie nie może przekroczyć kwoty w pierwszym i drugim roku – 100.000 euro, w trzecim roku – 80.000 euro, w czwartym roku – 60.000 euro, w piątym roku – 50.000 euro.

  

WYKAZ DORADCÓW WSPIERAJĄCYCH GRUPY PRODUCENTÓW

ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

 

Ośrodek

Imię Nazwisko

Adres

Telefon

Faks

e-mail

PODR Gdańsk

Czesław
Elzanowski

76-200 Słupsk 2
Strzelino

(0-59)
847 12 88

(0-59)
847 12 81

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODR Gdańsk
Oddział Strzelino

Bogdan
Nowaczewski

76-200 Słupsk 2
Strzelino

(0-59)
847 12 88

(0-59)
847 12 81

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODR Gdańsk

Oddział Stare Pole

Sebastian
Zwierz

82-220 Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 21

(0-55)
270 11 11

(0-55)
270 11 62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…