kierowca, robotnik gospodarczy - konserwator, sprzątaczka

Do zadań kierowcy  należy w szczególności:

1. Obsługa wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i radnych.
2. Robienie zakupów na potrzeby Urzędu.
3. Dbałość o konserwację i estetyczny wygląd samochodu służbowego.

Do zadań robotnika gospodarczego - konserwatora należy w szczególności:

1. Dbałość o estetyczny wygląd  placu wokół Urzędu.
2. Wykonywanie prac konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu.
3. Opieka nad wymiennikownią oraz  pomieszczeniami piwnic w budynku.

Do zadań sprzątaczek należy utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń Urzędu.

ds. obsługi sekretariatu

 


Anna Głogowska
pokój nr 102
tel. (59) 815-24-01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Do zadań na stanowisku ds. obsługi sekretariatu  należy w szczególności:

 

 1. Prowadzenie kroniki Gminy oraz jej bieżąca aktualizacja.
 2. Przechowywanie zeszytów wyjść prywatnych i służbowych pracowników.
 3. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - zebrań i spotkań organizowanych przez Wójta , Zastępcę Wójta i Sekretarza.
 4. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 5. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta  lub Sekretarzem.
 6. Wystawianie i prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 7. Prowadzenie i zakup księgozbioru do biblioteki gminnej oraz prenumerata prasy.
 8. Współpraca z Pocztą Polską w zakresie przechowywania i odbioru korespondencji

ds. obsługi rady gminy ustka

Natalia Słatwińska
pokój nr 107
tel. (59) 815-24-23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do zadań stanowiska ds. obsługi Rady i Komisji Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji, a w szczególności:

1. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników oraz współpraca w zakresie wyborów powszechnych i referendów ze stanowiskiem d/s organizacji i kadr.
2. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady Gminy oraz jej Komisji.
3. Obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady; organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady.
4. Opracowywanie materiałów z obrad, uchwał (postanowień), wniosków i opinii oraz przekazywanie ich właściwym organom i na właściwe stanowiska pracy do realizacji.
5. Prowadzenie rejestru uchwał (postanowień) Rady Gminy Ustka, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji, wniosków radnych i interwencji posłów.
6. Powadzenie rejestru wydanych przez Wójta Gminy Ustka zarządzeń.
7. Opracowywanie w zakresie zleconym przez Radę informacji, ocen i wniosków.
8. Przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych.
9. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
10. Organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
11. Organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Ustka oraz ich organami, w tym:
1) organizacja zebrań wiejskich i wiejskich zebrań wyborczych;
2) ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska wniosków zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru wniosków);
3) ewidencjonowanie i przekazywanie na stanowiska uchwał zebrań wiejskich (prowadzenie rejestru uchwał.
12. Udostępnianie informacji dotyczących działania Rady Gminy Ustka oraz jej Komisji.

ds. obsługi interesantów

 


Biuro Obsługi Interesantów
Karolina Małkiewicz
 tel. (59) 814-60-44
             814-60-45
             814-60-46
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Do zadań na stanowisku ds. obsługi interesantów należy w szczególności:

 

 1. Szczegółowa informacja o zakresie działania Urzędu.
 2. Informacja o kompetencjach innych urzędów celem załatwienia spraw przez interesantów.
 3. Wydawanie druków i pomoc w ich prawidłowym wypełnianiu przez interesantów. 
 4. Wydawanie przygotowanych przez pracowników merytorycznych decyzji i pism stronom.
 5. Obsługa kserokopiarki oraz wykonywanie fotokopii dla interesantów i pobieranie z tego tytułu opłaty.
 6. Obsługa centrali telefonicznej i faksu.
 7. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
 8. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 9. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i gminnych oraz ich udostępnianie petentom.
 10. Prowadzenie archiwum zakładowego urzędu oraz zapewnienie profesjonalnego niszczenia dokumentów wytworzonych w Urzędzie nie podlegających archiwizacji lub niszczonych po upływie okresu przechowywania.
 11. Gospodarka lokalami biurowymi oraz właściwe ich zabezpieczenie.
 12. Prowadzenie spraw zaopatrzenia pracowników w druki, formularze, materiały biurowe, tablice urzędowe i informacyjne, prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci.

 

 

ds. obsługi informatycznej

 


Krzysztof Korniluk, Grzegorz Gralak
pokój nr 13
tel. (59) 815-24-25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań stanowiska ds. obsługi informatycznej należy w szczególności:

 1. Organizacja i nadzór nad pracą systemu komputerowego w urzędzie.
 2. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą pracę na poszczególnych stanowiskach komputerowych.
 3. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w celu ochrony danych  znajdujących się w sieci komputerowej.
 4. Bieżące prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Dbałość o właściwy stan techniczny urządzeń biurowych, zlecanie napraw i zakup nowych
 6. Udostępnianie interesantom informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…